Integruota teritorijų vystymo programa

Paskelbta 15 kovo, 2019 m., skiltyje Pranešimai, Teritorijų planavimas

Vidaus reikalų ministro 2015m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr.1V-719 buvo patvirtinta Klaipėdos regiono integruota teritorijų vystymo programa. Minėta programa apima dvi tikslines Klaipėdos regiono teritorijas – Šilutę ir Skuodą. Programa bus įgyvendinama 2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos finansavimo laikotarpiu, siekiant didinti teritorinę sanglaudą tarp regionų. Tam tikslui Programoje numatyta įgyvendinti kompleksinio pobūdžio priemones, kuriomis siekiama spręsti tam tikras problemas, esančias šiose teritorijose. Skuodo miesto teritorija Programoje dalyvauja kaip pereinamojo laikotarpio teritorija. Visos programos įgyvendinimui numatyta ES paramos suma – 10073130 Eur, tame skaičiuje Skuodo rajono savivaldybei – 539033 Eur. Gautos lėšos turės būti panaudotos kompleksiškai. Funkciškai susietose viešosiose erdvėse įgyvendinant projektus bus gerinama gyvenamoji aplinka, siekiant padaryti miestą patrauklų gyventi, dirbti, vystyti verslą ir leisti laisvalaikį.

Pagal patvirtintą Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planą, Skuodo mieste numatyta buvusios rusų stačiatikių Šv. Aleksandro cerkvės pastato Skuodo mieste rekonstrukcija ir įveiklinimas kultūros bei turizmo reikmėms (1.1.6v), ES paramos suma – 271290 Eur; Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba (1.1.7v), ES paramos suma – 120033 Eur ir Skuodo miesto žydų kvartalo rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas (1.2.5v), ES paramos suma – 147710 Eur.

Programos keitimai:

LR Vidaus reikalų ministro 2016-11-16 įsakymu Nr. 1V-807 atliktas Programos keitimas – vietoj projekto „Buvusios rusų stačiatikių Šv. Aleksandro cerkvės pastato Skuodo mieste rekonstrukcija ir įveiklinimas kultūros bei turizmo reikmėms“ (1.1.6v) įtrauktas projektas „Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra“ (1.1.6v), ES paramos suma liko ta pati – 271290 Eur bei įtrauktas naujas projektas „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“ (1.2.6v) ES paramos suma – 406498 Eur. Po šių keitimų Skuodo rajono savivaldybei tenkanti ES paramos suma – 945440 Eur. Bendra ES paramos suma Programoje – 10 392 390 Eur.

LR Vidaus reikalų ministro 2018-07-31 įsakymu Nr. 1V-545 atliktas Programos keitimas – pakeista projekto „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“ (1.2.6v) ES paramos suma – iš 406 498 Eur į 312019,71 Eur bei įtrauktas naujas projektas „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ (1.2.7v) ES paramos suma – 94478, 29 Eur. Po šių keitimų Skuodo rajono savivaldybei tenkanti ES paramos suma – 945 440 Eur. Bendra ES paramos suma Programoje – 10392 390 Eur.

LR Vidaus reikalų ministro 2018-10-16 įsakymu Nr. 1V-757 atliktas programos keitimas – pakeista projekto „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ (1.2.7v) ES paramos suma – iš 94 478, 29 Eur į 120815,53 Eur. Po šių keitimų Skuodo rajono savivaldybei tenkanti ES paramos suma – 971777,24 Eur. Bendra ES paramos suma Programoje – 10418727,24 Eur.