Informacija dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme

Paskelbta 5 birželio, 2024 m., skiltyje Pranešimai

2024 m. gegužės 17 d. gautas prašymas dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti.

Informuojama, kad 0,0763 ha laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotą pagal Nacionalinės žemės tarnybos 2019 m. balandžio 1 d. išduotame leidime Nr. 15VĮ-337-(14.15.2.) ,,Dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti“ nurodytas sąlygas naudos dar vienus metus arba iki sprendimo perleisti valstybinį žemės plotą nuosavybėn, perduoti neatlygintinai naudotis ar išnuomoti priėmimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. pagal naujai parengtą schemą.

Potvarkis ir schema