Informacija bitininkams

Paskelbta 21 gruodžio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Informuojame, kad vadovaujantis atnaujinto Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo 56 punktu duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių laikytojai turi teikti Ūkinių gyvūnų registrui bent 1 kartą per metus ir ši informacija turi būti pateikta kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Svarbi informacija dėl paramos už papildomą bičių maitinimą:

          Vadovaujantis Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėmis paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai). Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.

           Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką.

          Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu nebus Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių pakeitimo, pareiškėjai pateikę paraišką iki einamų metų rugsėjo 1 d., pakartotinai turės atnaujinti duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių rugsėjo 1 d.–rugsėjo 30 d. laikotarpyje.            

Svarbi informacija dėl lengvatinių gazolių skaičiavimų:

                Lengvatiniai gazoliai skiriami pareiškėjams, kai laikoma daugiau kaip 40 bičių šeimų. Skaičiuojant lengvatinius gazolius ūkiniams metams pareiškėjas bites turi išlaikyti nuo praėjusių metų birželio 30 d. iki einamųjų metų gegužės 31 d. (skaičiuojamas kiekvieno mėnesio paskutinės dienos registruotų bičių šeimų metinis vidurkis).

             Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo 59 punkto pakeitimu, bičių šeimų deklaracija galioja iki rugpjūčio 31 d. (kasmet rugpjūčio 31 d. bus uždaroma automatiškai), pareiškėjams bičių šeimas reikėtų deklaruoti rugsėjo mėn. Atkreipiame dėmesį, kad jei deklaruojama bus vėliau, mėnesiai iki deklaracijos pateikimo nebus traukiami į paskaičiavimus, pvz.: laikytojas 2023 m. lapkričio mėn. deklaravo 46 bičių šeimas, tačiau lengvatiniai gazoliai jam nebus skiriami, nes metinis bičių šeimų vidurkis bus 38,333 šeimos (46*10/12=38,333).

                      Jei pareiškėjai, laikantys daugiau nei 40 bičių šeimų, šiais metais, t. y. 2023 metais deklaravo bičių šeimas vėliau nei rugsėjo mėn., rekomenduojama  kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl 2023 metų deklaracijos duomenų patikslinimo, nurodant, kad bičių šeimos laikomos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Dėl paramos už papildomą bičių maitinimą konsultuoja VĮ Žemės ūkio duomenų centro darbuotojai:

Vyr. specialistė Sigita Rudokienė, tel.: (8 5) 264 8852

Vyr. specialistė Edita Ges, tel.: (8 5) 264 8863

Vyr. specialistė Rita Žoštautienė, tel.: (8 5) 264 8861

 

Dėl lengvatinių gazolių konsultuoja:

Vyr. specialistė Simona Sviackevičienė, tel.: (8 5) 264 8854

Vyr. specialistė Beta Zemska, tel.: (8 5) 219 7315