Informacija apie sutvarkytas asbesto (asbestinio šiferio) atliekas

Paskelbta 11 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1-300 Skuodo rajono savivaldybės administracijai buvo skirtas finansavimas projekto „Namų ūkiuose susidariusių asbesto (asbestinio šiferio) atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas“ įgyvendinimui. Skirta 41 417,50 Eur. Iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto projekto įgyvendinimui skirta 1 582,50 Eur. Bendroje sumoje, projekto įgyvendinimui numatyta skiriamų lėšų suma sudarė 43 000 Eur.

Iš Skuodo miesto ir rajono gyventojų, turėjusių namų ūkiuose susikaupusių asbesto (asbestinio šiferio) atliekų, 2022–2023 m. laikotarpiu apvažiavimo būdu surinkta, transportuota ir saugiai pašalinta (perduota galutiniam tokių atliekų tvarkytojui) 281,90 tona asbesto (asbestinio šiferio) atliekų. Šias atliekas iš gyventojų apvažiavimo būdu surinko, transportavo ir perdavė galutiniam tokių atliekų tvarkytojui UAB „Ecoservice“ (parinkta viešųjų pirkimų būdu), kuriai už šių paslaugų suteikimą pervesta 42 988,72 Eur.