Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta 28 gegužės, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Ylakių paukštynas“, Spiginio g. 3, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., tel. +370 682 14423; el. paštas: [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p.: [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas Skuodo g. 21, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Numatoma statyti ir eksploatuoti vieną 2,3 MW elektros galios, 85 m bokšto aukščio vėjo elektrinę, atitinkančią „Enercon E-70“ vėjo elektrinės tipą, generuojant 10 kV įtampos elektros energiją. Elektros energija būtų naudojama savo poreikiams.

Parengta ataskaita viešai eksponuojama Ylakių seniūnijoje, Sedos g. 3, Ylakiai, Skuodo r. sav. nuo 2021-06-07 iki 2021-06-21 darbo dienomis. Taip pat ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Dėl paskelbto karantino viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2021-06-21 17 val. internetinėmis priemonėmis adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt,

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu: Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu: [email protected].

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p.: [email protected].