Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta 27 gegužės, 2021 m., skiltyje Pranešimai

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „M&T Energy“ (įm. k. 302468029), Dvaro g. 4B, Leliūnų k., Kretingos r. sav., mob.: (8 659) 13 566, el. p.: [email protected].

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, (įmonės kodas:140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. paštas: [email protected].

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: vienos vėjo elektrinės rekonstrukcija ir eksploatacija, Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Baksčių k. 14 (kadastrinis Nr. 7527/0010:210).

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: šiuo metu sklype eksploatuojama 250 kW galios vėjo elektrinė (bokšto aukštis 40 m, sparnuotės diametras 29,7 m), kurią numatoma demontuoti ir vietoj jos įrengti naujesnę vėjo elektrinę, kurios galia sieks iki 1,8 MW, sparnuotės diametras iki 70 m, bokšto aukštis iki 85 m. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:

1) Mosėdžio seniūnijos administracinėse patalpose (Kęstučio g. 4, Mosėdis, Skuodo r.);

2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr. 119, LT94231 Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 20210601 iki 20210615; 0812 ir 1316 val.

3) PVSV ataskaita skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo interneto svetainėje http://www.ekosistema.lt/naujienos.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 20210615, 17:00 val.

Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/85257923840.

Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: (8 601) 79195.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: [email protected].

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: [email protected].