Įmonės kviečiamos aktyviai prisidėti prie protrūkių valdymo

Paskelbta 19 vasario, 2021 m., skiltyje COVID-19, Pranešimai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad darbdaviai, kurių įmonių darbuotojams nustatyta COVID-19 liga, turi nedelsdami pranešti apie tai NVSC, kad būtų laiku imtasi prevencinių priemonių ir užkirstas kelias infekcijos išplitimui įmonėje bei visuomenėje.

Atkreipiame dėmesį, kad sąlytį turėjusių darbuotojų sąrašus įmonės privalo pateikti per 24 val. nuo nurodymo pateikimo. Tačiau raginame nelaukti  kol NVSC pradės tyrimą ir paprašys pateikti informaciją, o sudaryti sąlytį turėjusių darbuotojų sąrašus iš karto, vos tik sužinojus apie susirgusį darbuotoją, užpildant kurią galima rasti NVSC interneto svetainėje šiuo adresu https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/imonems

Informaciją apie susirgusius darbuotojus, sąlytį turėjusių asmenų sąrašus ir kitą su protrūkiu susijusią informaciją reikėtų pateikti tiesiai NVSC departamentams pagal apskritį, kurioje įmonė veikia, šiais elektroninio pašto adresais:
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected][email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

KAIP NUSTATYTI SĄLYČIO RIZIKOS LAIPSNĮ:

Laikoma, kad asmuo turėjo sąlytį su užsikrėtusiuoju COVID-19, jeigu su juo bendravo:
1.    72 val. laikotarpiu iki tol, kol užsikrėtusiajam pasireiškė simptomai, ir (arba) 10 d. laikotarpiu nuo simptomų atsiradimo;
2.   72 val. laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo ir (arba) 10 d. laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei užsikrėtusiajam simptomai nepasireiškė.
Jeigu asmuo minėtais laikotarpiais su užsikrėtusiuoju nebendravo, kiti kriterijai nevertinami ir toks darbuotojas į sąrašą neįtraukiamas. Jeigu asmuo bendravo su užsikrėtusiuoju, sąlyčio rizikos laipsnis nustatomas pagal šiuos veiksnius:

Didelės rizikos sąlytis:
Jeigu be apsaugos priemonių su užsikrėtusiuoju:
•    bendravo ilgiau kaip 15 min. mažesniu nei 2 m atstumu;
•    turėjo tiesioginį sąlytį su jo kūno skysčiais (pvz., seilėmis, krauju);
•    turėjo tiesioginį fizinį sąlytį (pvz., rankos spaudimą).

Mažos rizikos sąlytis:
•    Bendravo arba buvo toliau nei 2 m atstumu nuo užsikrėtusiojo;
•    Buvo šalia jo trumpiau kaip 15 minučių;
•    Neturėjo tiesioginio sąlyčio su užsikrėtusiuoju;
•    Visada dėvėjo apsaugos priemones.

Tiriami ir mažos rizikos sąlytį turėję asmenys

Primename, kad proktrūkiu laikoma tokia situacija, kai įmonėje COVID-19 liga suserga du ar daugiau darbuotojų. Tokiu atveju taikomos profilaktinės infekcijos valdymo priemonės, skirtos užškirsti kelią tolesniam išplitimui – izoliuojami darbuotojai, artimai bendravę su susirgusiuoju, jiems atliekami tyrimai COVID-19 ligai nustatyti, kai reikia, dezinfekuojamos patalpos, sprendžiama dėl įmonės veiklos tęstinumo ir kt.

Pagal dabar galiojančius reikalavimus, didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju turėję asmenys turi izoliuotis 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, jie registruojami tyrimui. Izoliacijos terminas gali būti trumpinamas iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7-tą izoliacijos dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Mažos rizikos sąlytį turėjusiems asmenims skiriamas tyrimas ir rekomenduojama izoliuotis iki COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikai skirto tyrimo neigiamo atsakymo gavimo.

Informacija įmonėms apie protrūkių valdymo priemones skelbiama NVSC interneto svetainėje šiuo adresu: https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/imonems

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija