Investuoti

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus dėl verslo išlaidų kompensavimo.

Prašymai priimami nuo 2024 m. gegužės 18 d. iki birželio 25 d.

Prašymus prašome teikti el. paštu [email protected].

Išsami informacija: tvarkos aprašasprašymo forma.

Konsultacijos prašymų teikimo klausimais nuo 2024 m. gegužės 6 d. teikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė O. Malūkienė tel. (8 440) 731 97 arba el. paštu [email protected].

Sutikimas dėl duomenų tvarkymo

 

Eil. Nr. Dalinio išlaidų kompensavimo priemonė Kompensuojama  išlaidų dalis, proc. Maksimali suma Programos dalyviui, Eur Paramos gavėjai, paramos periodiškumas Privalomos sąlygos
1 2 3 4 5 6
16.1. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos 80 proc. ≤ 1 400 Eur 

(I veiklos metais),

≤ 1 0000 Eur

(II veiklos metais)

Pradedantys verslo atstovai 

 

 

1. Pateikiama Nekilnojamo turto nuomos sutarties, įregistruotos VĮ Registrų centre, kopija. 

2. Nuomojamos patalpos yra Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei.

16.2. Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidos[1] 

(įranga, inventorius, išskyrus medžiagas)

 

 

80 proc. ≤2000 Eur pareiškėjui 

+

≤1000 Eur pradedančiam verslo atstovui

 

 

Pradedantys verslo atstovai arba 

bet kada įkūrus naują darbo vietą

 

 

1.Įsigyta įranga turi būti tiesiogiai naudojama verslo įmonės ar fizinio asmens  ūkinėje – komercinėje veikloje. 

2. Su samdomais darbuotojais sudaromos darbo sutartys visai darbo dienai ir nauja darbo vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus.

3. Pateikiama Įrangos nuomos sutartis.

 

16.3. Įrangos nuomos išlaidos 80 proc. ≤  1000 Eur/m
16.4. Gamybinės, komercinės paskirties patalpų remonto išlaidos 80 proc. ≤2000 Eur pareiškėjui 

+

≤1000 Eur pradedančiam verslo atstovui

 

1. Gali būti kompensuojamos statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos (kai darbai atliekami ūkio būdu) arba kompensuojamos remonto darbų išlaidos (kai remontas vykdomas rangos būdu). 

2. Paramos gavėjas privalo sudaryti galimybę Komisijos nariams apsilankyti remontuotose patalpose ir įvertinti išlaidų apimtį.

3. Su prašymu privaloma pateikti patalpų nuotraukas prieš remontą ir po remonto.

16.5. Gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidos (Naujai statomi pastatai, rekonstruojami ir pritaikomi gamybai pastatai) 80 proc.  ≤ 3 000 Eur Aprašo 4.1–4.2 p. nurodyti dalyviai; 

1kartą / 5 metus

 

1. Pastatai turi būti statomi Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje. 

2. Išlaidos kompensuojamos tik gavus Statybos leidimą ar Rašytinį pritarimą statybai.

 

16.6. Verslo planų (banko paskolai gauti, finansinei paramai verslo pradžiai ar plėtrai), investicinių projektų, projektų paraiškų rengimo išlaidos (išlaidos konsultantų ir ekspertų paslaugų apmokėjimui) 80 proc. ≤1000 Eur 1 k / metus 

 

1. Pateikiami dokumentai, įrodantys gautą banko paskolą ar kito finansavimo šaltinio paramą verslo plano ar projekto įgyvendinimui, ir dokumentai   pagrindžiantys patirtas ir apmokėtas išlaidas. 

 

16.7. Rinkodaros priemonių diegimo išlaidos 

(Reklaminių leidinių, stendų, iškabų, viešinimo paslaugų, internetinių svetainių kūrimo, reklamos socialiniuose tinkluose išlaidos ir pan.).

80 proc. ≤ 1 000 Eur 

 

Visi programos dalyviai 

 

 

Pateikiami rinkodaros priemonių, susijusių su verslo subjekto vykdoma ūkine-komercine veikla, išlaidas pateisinantys dokumentai. 

 

16.8. Dalyvavimo verslo parodose, mugėse išlaidos (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.) 80 proc. ≤ 700 Eur/metus Visi programos dalyviai 

 

Pateikiami dokumentai, įrodantys, kad renginyje tikrai dalyvauta  (nuotraukos iš mugės, parodos ar pan.)
16.9. Dalyvavimo verslo konferencijose, seminaruose išlaidos 80 proc. ≤400 Eur Visi programos dalyviai 

 

Pateikiama renginio darbotvarkė bei dokumentai, įrodantys patirtas ir apmokėtas išlaidas.
16.10. Gamybinių atliekų tvarkymo įrangos įsigijimas (pvz., presai ar pan.) 50 proc. ≤ 2000 Eur Aprašo 4.1–4.2 p. nurodyti dalyviai 

 

Programos dalyvis privalo užtikrinti veiklos tęstinumą ne mažiau kaip 2 metus, tačiau reikalavimas pajamoms netaikomas. 

 

16.11. Edukacinių programų turistams rengimo ir įgyvendinimo iš laidos 

(reikalingų priemonių, įrangos įsigijimas, konsultacijų paslaugos)

95 proc. 

 

 

≤ 1000 Eur

 

Aprašo 4.1–4.3 p. nurodyti dalyviai 

 

1. Programos dalyvis privalo užtikrinti veiklos tęstinumą ne mažiau kaip 2 m. 

2. Gavęs paramą Programos dalyvis 12 mėn. laikotarpiu turi pravesti ne mažiau kaip 3 edukacijas. Gavęs užsakymą, edukatorius privalo informuoti  Skuodo informacijos centrą ir nurodyti, kada vyks edukacija, kokia tema, kiek žmonių dalyvaus.

16.12. Gidų rengimo išlaidos 80 proc. ≤ 1000 Eur 

 

Aprašo 4.1– 4.3 p. nurodyti dalyviai 

 

1. Programos dalyvis 12 mėn. laikotarpiu turi pravesti ne mažiau kaip 4 ekskursijas. Gavęs užsakymą, gidas privalo informuoti Skuodo informacijos centrą ir nurodyti, kada vyks ekskursija, kokiu maršrutu, kiek žmonių dalyvaus. 

2. Tęstinumas privalo būti užtikrintas ne trumpiau kaip 2 m.

16.13. Elektroninės prekybos sistemų diegimo išlaidos 80 proc. ≤ 1 500 Visi programos dalyviai 1. Pateikiama  sukurtos ir veikiančios el. prekybos sistemos nuoroda. 

Programos dalyvis privalo užtikrinti veiklos tęstinumą ne mažiau kaip 2 metus.

[1] Veikiančioje verslo įmonėje darbo vieta laikoma naujai įkurta tada, jei didėja bendras darbo vietų skaičius.

 

Paskelbta: 23 gegužės, 2024 | Atnaujinta: 23 gegužės, 2024