Statyba ir projektavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Skuodo rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T9-198  sumažino gyventojams administracinę ir mokestinę naštą mokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką – nuo 2023 m. spalio 1 d. įsigalioja nuliniai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, dėl to teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą nebus prašoma apmokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMAS

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas 2020 m. gegužės 7 d. Nr. XIII-2395, XIII-2895 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (lrs.lt);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo, 1475 Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apsk… (lrs.lt);

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTI TARIFAI

Skuodo rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T9-198  nustatė, kad Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai numatomi tokie:

Diferencijavimui pagal pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai (Džpnpin) nustatė šiuos koeficientus:

Žemės ūkio paskirties žemės sklypui – 0.

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijai – 0.

Skuodo miesto kvartalo teritorijai, patvirtintai 2018 m. balandžio 26 d.  Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-77 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ – 0.

Patvirtino šiuos inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifus (Vin):

Prioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.

Neprioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.

Patvirtino šiuos socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifus (Vsoc):

4.1. Prioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.

4.2. Neprioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.

Infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimas:

Į = Spsį + Žpaėmimo – I. Infrastruktūros plėtros įmoka, Eur
Spsį Savivaldybės infrastruktūros finansavimas
Žpaėmimo Žemės paėmimo visuomenės poreikiams finansavimas
I Sutarties sudarymo sąlygose nurodyta infrastruktūros projektavimo kaina
Spsį = T x S.
T = T1 + T2
S Bendrasis plotas (m2) ir (ar) inž. tinklų užstatytas plotas (m2)
T Savivaldybės tarybos patvirtintas tarifas
T1 = Džpnpin x Dišvystin x Dplėtrin x Vin. Inžinerinės infrastruktūros tarifas
Džpnpin Diferencijavimas pagal pagrindinę žemės ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį
Dišvystin Diferencijavimas pagal savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį
Dplėtin Diferencijavimas pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikį
Vin Tarybos patvirtintas inžinerinės įmokos tarifas
T2 = Džpnpsoc x Dišvystsoc x Dplėtrsoc x Vsoc. Socialinės infrastruktūros tarifas
Džpnpsoc Diferencijavimas pagal pagrindinę žemės ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį
Dišvyssoc Diferencijavimas pagal savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį
Dplėtrsoc Diferencijavimas pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikį
Vsoc Tarybos patvirtintas socialinės įmokos tarifas

 

Daugiau informacijos – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Raimondas Budrikis, tel. (8 440) 44 860,  el. p. [email protected]

Paskelbta: 21 birželio, 2019 | Atnaujinta: 28 rugsėjo, 2023