Energetikos ministerija priėmė sprendimą tvirtinti apsaugos zonų plano dalies pakeitimą

Paskelbta 10 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Skuodo elektros tinklų teritorijų plano dalies pakeitimas

AB „Energijos skirstymo operatorius” (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Skuodo elektros tinklų teritorijų plano dalies pakeitimas. Kviečiame su plano dalies pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje