Dėl žaliųjų atliekų tvarkymo

Paskelbta 2 spalio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo miesto gyventojams, sodininkų bendrijų nariams primename, kad Skuodo mieste ir sodininkų bendrijose yra pastatyti žaliųjų atliekų surinkimo bendro naudojimo konteineriai. Į šiuos konteinerius galima mesti nupjautą ar nuravėtą žolę, smulkintas medžių, krūmų, gyvatvorių šakas (ne ilgesnes nei 0,6 m ilgio), vaisių ir daržovių liekanas, smulkintus augalų stiebus, velėną be žemių, augalų lapus, gėles.

Prašome šiais konteineriais naudotis tinkamai ir atsakingai. Nemeskite į šiuos konteinerius žaliųjų atliekų maišuose, o matant, kad žaliųjų atliekų surinkimo konteineris yra pilnas, prašome nepalikti žaliųjų atliekų ar maišų su jomis greta šio konteinerio, nes tai yra draudžiama.

Šie konteineriai aptarnaujami vieną kartą per savaitę (išskyrus žiemos laikotarpį).

Draudžiama žaliąsias atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius, ar palikti šalia jų.

Primename, kad gyventojai nemokamai žaliąsias atliekas gali pristatyti ir į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, adresu: Skuodo r. sav., Puodkalių k., Piliakanio g. 20 (kontaktinis aikštelės vadybininko telefono numeris – 8 630 08936). Į šią aikštelę pristatomų žaliųjų atliekų kiekis gyventojams nėra ribojamas, todėl susikaupus didesniam žaliųjų atliekų kiekiui, prašome jas pristatyti į šią aikštelę, taip neperkraunant žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių ar dar blogiau, paliekant žaliąsias atliekas ir maišus su jomis greta šių konteinerių.

Raginame žaliųjų atliekų turėtojus, kurie turi galimybes savo valdomo žemės sklypo ribose, kompostuoti žaliąsias atliekas, tai darant tam pritaikytuose individualiuose kompostavimo įrenginiuose (specialiuose konteineriuose, kompostavimo dėžėse ir pan.), pastatytuose ar įrengtuose specialiai tam skirtoje vietoje, nedarant neigiamo poveikio aplinkai.