Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo

Paskelbta 16 rugsėjo, 2019 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija informuoja apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės (toliau – Priemonės) „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ atrinktas paraiškas, kuriose planuojamos veiklos labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

Paraiškas vertino ir atrinko kiekvienos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos. Organizacijoms, kurių paraiškos buvo atrinktos, projektų įgyvendinimui skirtas finansavimas Priemonės apraše nustatyta tvarka.

Eil.

Nr.

Teritorija, kurioje įgyvendinamas projektas, pavadinimas Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Skirta suma teritorijai, Eur Išplėstinės seniūnaičių sueigos skirta suma, Eur
1. Apuolės bendruomenės centras „Pažinimo džiaugsmas – 3“ 950,00 300,00
2. Aleksandrijos seniūnija Gėsalų bendruomenė „Keliauju po Šiaurės Lietuvą“ 300,00
3. Aleksandrijos kaimo bendruomenė „Pažintinė kelionė po Jelgavos apylinkes“ 350,00
4. Barstyčių seniūnija Barstyčių kaimų  bendruomenė „Keliaujam po Lietuvą“ 544,00 544,00
5.  

Ylakių seniūnija

 

Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenė „Bendruomenės narių švietimas per pažintinę kelionę ir išliekamąją vertę turinčią veiklą“ 1 787,00 1 300,00
6. Pašilės kaimo bendruomenė „Pašilės kaimo savitumo išsaugojimas“ 487,00
7. Lenkimų seniūnija Lenkimų seniūnijos bendruomenė „Latvija – iš arti ir toli“ 591,00 591,00
8.

 

 

9.

 

 

 

Mosėdžio seniūnija

Asociacija „Aukime“ „Padėk sau – padėsi kitam“ 1 456,00    360,00
Mosėdžio miestelio bendruomenė „Sunkiai sergančių ir vienišų senelių lankymas“    360,00
 

 

10.

 

 

 

Šauklių kaimo bendruomenė „Bendruomenės gerovė“ 360,00
 11. Asociacija „Krakių žiburiai“ „Bendraukim, draugaukim, dalinkimės“ 376,00
12. Notėnų seniūnija Šliktinės kaimo bendruomenė „Draugiška kelionė po Biržų kraštą“ 574,00 574,00
13. Skuodo miesto seniūnija Skuodo krašto bendruomenė „Mums gera kartu“ 3 955,00 3 955,0
14. Skuodo seniūnija Daukšių kaimo bendruomenė „Mūsų jėga – vienybėje 3“ 1 859,00 1 859,00
15. Šačių seniūnija Rukų kaimo bendruomenė „Vandens telkinio valymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 668,00 668,00