Dėl atstovų delegavimo į asmens su negalia gerovės tarybą

Paskelbta 8 balandžio, 2024 m., skiltyje Pranešimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Skuodo rajono savivaldybėje steigiama asmens su negalia gerovės taryba. Kviečiame Skuodo rajono savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias žmonėms su negalia, deleguoti savo atstovus į naujai steigiamą asmens su negalia gerovės tarybą (nurodant vardą, pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį, iš kokios organizacijos deleguojamas bei kokias pareigas užima organizacijoje).

Informaciją prašome pateikti iki 2024 m. balandžio 23 d. Socialinės paramos skyriui el. paštu [email protected] arba siunčiant paštu, adresu Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Ant voko nurodant „Dėl atstovo siūlymo į Skuodo rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą“.