Barstyčių seniūnija skelbia 2023 m. seniūnaičių rinkimus

Paskelbta 12 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Seniūnaičių rinkimai vyks organizuojant gyventojų susirinkimus, pagal šį grafiką:

Šiaurinė seniūnaitija (Laumių, Puokės, Aubrikių kaimai) – 2023 m. spalio 4 d., 10.00 val., prie pieno surinkimo punkto (Didžiojo Akmens g. 6, Puokės k.);

Pietvakarių seniūnaitija (Ylakių, Skuodo, Alytaus, Prūdo, Kalnų, Saulės, Stadiono, Žalioji, Alyvų, Trumpoji gatvės, Mockaičių, Geldėnų, Kruopių kaimai) – 2023 m. spalio 4 d., 14.00 val., Barstyčių seniūnijos patalpose (Skuodo g. 2, Barstyčių mstl.);

Pietryčių seniūnaitija (Sedos, Saulėtekio, Salantų, Žemaičių Kalvarijos, Leonardo Kazimiero Andriekaus, Ežero, Miško, Parko gatvės, Kančaičių, Paparčių, Padegimės, Gudalių, Barstytalių kaimai) – 2023 m. spalio 4 d., 15.00 val., Barstyčių seniūnijos patalpose (Skuodo g. 2, Barstyčių mstl.). Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius prašome registruoti nuo 2023 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 22 d. Barstyčių seniūnijos patalpose (Skuodo g. 2, Barstyčiai).

Registruotų kandidatų į  seniūnaičius duomenų patikrinimas ir sąrašo patvirtinimas vyks rugsėjo 25–26 d.

Išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimas ir paskelbimas numatomas 2023 m. spalio 9 d.

Kandidatai į seniūnaičius turi pateikti šiuos dokumentus:

sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (4 priedas);

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

trumpą gyvenimo aprašymą;

kandidato nuotrauką 3×4 cm;

susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis (5 priedas);

kandidato į seniūnaičius siūlymą (6 priedas);

kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaraciją (7 priedas).

Visi dokumentų priedai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt,  išsamesnė informacija tel. (8 440) 53 321