Aktuali informacija apie želdinių (ne miško žemėje augančių medžių ir krūmų) priežiūrą, tvarkymą

Paskelbta 17 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai
Informuojame, kad Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos parengė atmintinę, kurioje, remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, pateikiama gyventojams aktuali informacija apie želdinių (ne miško žemėje augančių medžių ir krūmų) priežiūrą, tvarkymą ir su tuo susijusius aplinkosauginius reikalavimus.
Atmintinę galima rasti Departamento interneto svetainėje adresu http://aad.lrv.lt/…/zeldiniu-prieziura-tvarkymas-ir….