Vyko seminaras „Atsinaujinanti energetika: žemės ūkio ir verslo ateitis”

Paskelbta 29 vasario, 2024 m., skiltyje Naujienos

Vasario 28 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos salėje vyko seminaras „Atsinaujinanti energetika: žemės ūkio ir verslo ateitis”, kurią organizavo UAB „Green Genius“ – atsinaujinančiosios energetikos bendrovė, vystanti saulės, biodujų ir biometano, vėjo ir žaliojo vandenilio, energijos kaupiklių projektus. UAB „Green Genius“ atstovai besidomintiesiems žaliąja energija, atsinaujinančiais energijos ištekliais pristatė rinkos elektrifikavimo inovacijas ir galimybes. Seminaro metu buvo aptarta kas sudaro elektros kainą, kaip verslas perka energiją, pristatytas biodujų / biometano gamybos technologijos ir jų pritaikymas ūkiuose. Itin didelis dėmesys skirtas klimato kaitos mažinimui, gamtos išteklių naudojimui, atmosferos švarinimui, šiltnamio efekto mažinimui, iškastinio kuro vartojimo mažinimui, tvarumui.
Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos Energijos ir biotechnologijų instituto profesorius Kęstutis Navickas seminaro metu pristatė biodujų naudojimo įvairovę, biodujų energetikos plėtojimą, kuris galimas įvertinant žaliavų išteklius, taikant geriausias prieinamas gamybos technologijas, sumažinant aplinkos taršos rizikas, tinkamai panaudojant pagamintus energetinius ir šalutinius gamybos produktus. Biodujų gamyba iš gyvulių mėšlo, organinių atliekų ir energetinių augalų prisidedama prie tvarios ekonomikos, žemės ūkio ir kaimo plėtros, padidina energijos tiekimo saugumą, konkurencingumą ir tvarumą bei suteikia naujų pajamų galimybių ūkininkams.
Taip pat seminaro metu UAB „Žvalguva“ atstovas Augustinas Pukys pristatė agrorinkos rizikos ir jos ateities tendencijas, o Jolanta Pilionė pristatė Švedijos ūkininkų valdomo žemės ūkio kooperatyvo Lantmännen tikslus ir veiklą. Jolanta Pilionė pasakodama apie kooperatyvą Lantmännen, kuris yra Šiaurės Europos lyderis žemės ūkio, mašinų, bioenergijos ir maisto produktų srityje, pabrėžė, kad žemės ūkio sektorius yra pagrindinė Lantmännen veikla, skatinanti stiprų ir konkurencingą ūkininkavimą, veikianti Švedijoje ir tarptautiniu mastu. Visa kooperatyvo narių užauginama produkcija yra perdirbama, todėl kaskart yra tobulinami dirbamos žemės ištekliai, kad ūkininkavimas klestėtų ir būtų tvarus.