Visuomenė informuojama apie numatomą kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės (7.18.), Ivoniškės k. 4, Ylakių sen., Skuodo r. sav., projektavimą

Paskelbta 15 liepos, 2019 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre:

Žemės sklypas, kadastro Nr. 7540/0004:23, adresas: Ivoniškės k. 4, Ylakių sen., Skuodo r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas statinys – karvidė, kurio naudojimo paskirtis – 7.18 kitos (fermų) paskirties pastatas. Statinio kategorija – ypatingas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Projektavimo studija „Archera“, UAB, įmonės kodas 303274162, Muziejaus g. 29, Telšiai. Projekto vadovas – Egidijus Narmontas, tel. 8 622 95 079, el. p. [email protected].

Statytojas:

R. K.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Skuodo r. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt ir (ar) atvykus į projektuotojo „Archera“, UAB, būstinę adresu: Kęstučio g. 11, Telšiai (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., tel. 8 622 95 079).

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2019-08-01 raštu (adresu: Kęstučio g. 11-1, Telšiai) arba el. paštu ([email protected]).

Kada ir kur vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugpjūčio 1 d. 17.10 val. Ivoniškės k. 4, Ylakių sen., Skuodo r. sav.

Projektiniai pasiūlymai