Viešos konsultacijos dėl 2023–2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos projekto

Paskelbta 30 balandžio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Klaipėdos regiono savivaldybės (Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė ir Šilutės rajono savivaldybė) šiuo metu rengia 2023 – 2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją.

Įgyvendinant šią Strategiją bus prisidedama prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ konkretaus uždavinio „5.2. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ rezultatų pasiekimo bei į Klaipėdos regioną bus pritraukta ES lėšų (daugiau apie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programa).

Kviečiame susipažinti su Strategijos projektu bei iki 2024 m. gegužės 7 d. teikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu [email protected].

STRATEGIJOS DOKUMENTAI:

 2023 – 2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija | Strategijos priedas Nr. 1

2023-2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų planas