Ūkininkų išvyka į Biržų rajoną

Paskelbta 6 spalio, 2023 m., skiltyje Naujienos

2023 m. spalio 5 d. Skuodo rajono ūkininkai lankėsi Biržų rajone įsikūrusiuose ūkiuose. Kartu su Skuodo krašto ūkininkais vyko  Kaimo reikalų komiteto narys Bronislovas Stasiulis, Mero pavaduotoja Inga Jablonskė, Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Vaidas Simaitis.

Tądien aplankyti 3 ūkiai – žemės ūkio bendrovė „Agaro riešutas“, stambaus ūkio įkūrėjo Daliaus Linkevičiaus ūkis ir Aido Vaitkevičiaus augalininkystės ūkis, taip pat susitikta su Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininke Vaidute Stankevičiene.  Skuodo krašto ūkininkus pasitiko, visą dieną lydėjo bei daug informacijos suteikė Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Sandra Balčiūnienė.

Atvykus į Biržų rajoną,  pirmiausia lankytasi žemės ūkio bendrovėje „Agaro riešutas“, kurios pagrindinė veikla yra pienininkystė. Tik pradėjusi veiklą, bendrovė turėjo 60 galvijų bandą, o dabar laikoma daugiau kaip 300 galvijų, iš kurių per 160 melžiamų karvių. Žemės ūkio bendrovė „Agaro riešutas“ turi 420 ha žemės (savo ir nuomojamos), kuri skirta ganiavai bei pašariniams augalams auginti, kadangi didžiąją pašarų dalį bendrovė pasiruošia pati. „Agaro riešutas“ dalyvavo keliuose ES paramos projektuose, kuriuos įgyvendinant nupirkta melžimo aikštelė, todėl pagerėjo pieno kokybė. Be to, buvo įdiegta moderni gyvulių šėrimo technologija su pašarų padavimo transporteriu, atlikta fermos rekonstrukcija, nupirkta pašarų ruošimo technika ir mėšlo tvarkymo įranga su 4 tūkstančių kubinių metrų rezervuaru.

Šalia bendrovės įsikūrusi UAB „Agaras“ – viena didžiausių šviežios mėsos gamintojų ir pardavėjų, lyderiaujanti brandintos jautienos gamyboje Lietuvoje. Įmonė išsiskiria aukštos kokybės produktų asortimentu ir ilgamete patirtimi šioje srityje. Įmonių teritorijoje veikia biodujų jėgainė, kurioje  biodujos (2,52 mln. Nm3 /m) išgaunamos fermentuojant vidutiniškai 97,78 t/d įvairių biologiškai skaidžių atliekų: – skerdykloje susidarančios atliekos: II ir III kategorijų ŠGP, nuotekų priminio valymo dumblas, priešskerdiminių tvartų mėšlas ir bandovežių plovimo nuotekos (kasdien po 14,63 t), ŽŪB „Agaro riešutas“ galvijų fermos mėšlas ir kitų gyvulininkystės ūkių mėšlas, netinkamas pašarams silosas ir kita žalia masė (kasdien po 50,0 t), bioskaidžios atliekos iš kitų maisto perdirbimo, visuomeninio maitinimo įmonių (kasdien iki 33,15 t.).

ŽŪB „Agaro riešutas“ agronomas  Evaldas Petkauskas pristatė įmonių veiklą bei pasidalino ūkiuose priimtų sprendimų sėkme ar nesėkme.

Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkė Vaidutė Stankevičienė pasidžiaugė mūsų rajono ūkininkais, aplankiusiais jų kraštą, nes pati ūkininkauja, yra stambaus galvijininkystės ūkio savininkė. Susitikimo metu kalbėtasi apie esančias problemas mūsų rajone, kurios aktualios ir Biržų r.

Daliaus Linkevičiaus įkurtoje sodyboje „Sodeliškių dvaras“, Skuodo rajono ūkininkai buvo supažindinti su agroturizmu – dalyvavo edukacinėje programoje „Grūdo kelias“, kurios metu kepė ruginę duonelę, aplankė  sodybos pasididžiavimą – malūną – ir sodybos teritorijoje įrengtą klojimą, kuriame laikomi tūkstančiai eksponatų: senovinių lygintuvų kolekcija, vežimai, kita ūkio technika, rakandai, taip pat aplankytas senovinis automobilių ir žemės ūkio technikos muziejus. Sodybos įkūrėjas ir stambiausias Biržų rajono ūkininkas Dalius Linkevičius Skuodo rajono ūkininkams papasakojo apie savo ūkio ir sodybos įkūrimo pradžią, apie ekologinį ūkį, apimantį 1900 hektarų, apie ūkyje auginamus elnius, danielius, alpakas ir kitus naminius gyvūnus. Skuodo rajono ūkininkai sodyboje ragavo ir jo ūkyje užaugintų elnienos patiekalų bei ūkyje gaminamo kvietinio alaus.

Aido Vaitkevičiaus ūkis – vienas stambiausių augalininkystės ūkių Biržų rajone. Prieš 15 metų kartu su tėveliu Stasiu Vaitkevičiumi  vystė uogininkystės ūkio šaką, tačiau, dėl nepalankių gamtinių sąlygų, pakeitė ūkio kryptį ir sėkmingai vysto iki šių dienų. Deklaruoja 665 ha, ūkyje dominuoja žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos, rapsai. Ūkis registruotas 1998 m. Ūkyje dirba 5 darbuotojai. Visiškai modernizuota techninė bazė, agronomijos magistro žinios, įgytos universitete, leidžia pasiekti geriausių rezultatų. Ūkio išskirtinumas – tikslioji žemdirbystė. Be to, siekiant praturtinti dirvožemį ir padidinti derlingumą, ūkyje naudojamas vištų mėšlas.

Skuodo rajono ūkininkų apsilankymas Biržų rajone buvo išties prasmingas ir turiningas. Sužinota naujovių, buvo galima palyginti, kaip dirbama Biržų rajone ir kaip dirbama Skuodo rajone. Išvykos metu matytus ūkininkų darbo procesus bus galima pritaikyti ir Skuodo rajono ūkiuose.

 

Informaciją rengė Skuodo rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė