Galimybės abiturientams ir studentams

Paskelbta 30 balandžio, 2024 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

2023 m. gruodžio 21 d. Skuodo rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T9-234 patvirtino Skuodo rajono savivaldybės vaikų, mokinių ir studentų skatinimo bei rėmimo priemonės (toliau – priemonė) vykdymo ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas):

https://teisineinformacija.lt/skuodas/document/17027 .

Aprašo 5 punkte numatytas siekis pritraukti Skuodo rajono savivaldybei reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus, paskatinti abiturientus rinktis profesijas, kurių šiuo metu ypač trūksta Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė.

Minėto aprašo 10 punkte nustatyta, kad tikslinė parama – stipendija (po 300 eurų per mėnesį) gali būti skiriama abiturientams, įstojusiems mokytis į aukštųjų mokyklų dieninį skyrių nuolatine studijų forma, arba studentams, jau besimokantiems aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose nuolatine studijų forma, tų specialybių, kokių kvalifikuotų specialistų trūksta savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė (vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Kvalifikuotų specialistų, turinčių teisę pretenduoti į išmokas, sąrašu https://teisineinformacija.lt/skuodas/document/15296 ir sudariusiems dvišales sutartis su Savivaldybės administracija bei įsipareigojusiems po mokslo baigimo ne trumpiau kaip penkerius metus dirbti Skuodo rajono savivaldybėje.

Aprašo 16 punkte nurodyta, kad abiturientai, įstoję mokytis į aukštųjų mokyklų dieninį skyrių nuolatine studijų forma, arba studentai, jau besimokantys aukštųjų mokyklų dieniniame skyriuje nuolatine studijų forma, tų specialybių, kokių kvalifikuotų specialistų trūksta savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, gali ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikti – atsiųsti el. paštu, adresu [email protected] arba atnešti į 207 kab. šiuos dokumentus:

  1. motyvuotą prašymą skirti tikslinę stipendiją;
  2. aukštosios mokyklos pažymą apie studijų patvirtinimą;
  3. vidurinio ugdymo programos baigimo dokumento – brandos atestato su priedu kopiją arba aukštosios mokyklos pažymą apie paskutinio semestro mokymosi pažangumą, jei prašymą teikia jau besimokantis aukštojoje mokykloje studentas.

Priemonę vykdo Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirta Skuodo rajono savivaldybės vaikų, mokinių ir studentų skatinimo ir rėmimo priemonės atrankos komisija (toliau – komisija), kuri posėdyje išnagrinės aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus ir parengs siūlymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl stipendijų skyrimo.

 

Konsultacijas teikia:

Loreta Vasiliauskienė (komisijos pirmininkė)

el. p. [email protected]
tel. (8 440) 45 58

Aldona Jasienė (komisijos sekretorė)

el. p. [email protected]
mob. +370 604 74376