Susitikime apžvelgta Skuodo rajono darbo rinkos situacija

Paskelbta 24 gegužės, 2023 m., skiltyje Naujienos

Skuode lankėsi Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento atstovai. Susitikime dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Gutautas, vicemerės Inga Jablonskė, Audronė Pitrėnienė, mero patarėja Daiva Jonušienė, administracijos direktorė Levutė Staniuvienė. Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitienė pristatė Skuodo rajono darbo rinkos situaciją. Vertinant nedarbo lygį Lietuvoje, Skuodas yra tarp mažiausią nedarbo lygį turinčių savivaldybių. Lyginant su Lietuvos vidurkiu – 9 proc., Skuodo rajono savivaldybėje šis rodiklis siekia – 7.3 proc. Tai reiškia, kad gegužės 1 d. duomenimis  buvo registruoti 701 darbo neturintys piliečiai. Akcentuota, kad Užimtumo tarnyba taiko aktyvios darbo rinkos politikos priemones: parama mokymuisi, parama judumui, remiamas įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti. Direktorė minėjo, kad š.m. gegužės 22 d. duomenimis Skuodo skyriuje registruoti 166 darbo rinkai besirengiantys asmenys. Nustatyta, kad 30 darbo rinkai besirengiančių asmenų – pasirengę ieškoti darbo ar vykdyti savarankišką veiklą, iš jų 16  jau įsidarbino ar pradėjo savarankišką veiklą. Po pristatymo, susitikime vyravo diskusija, ieškota būdų, kaip paskatinti asmenis įsilieti į darbo rinką ir sumažinti nedarbo lygi Skuodo rajono savivaldybėje.