Suorganizuota apskritojo stalo diskusija ,,Kultūra. O gal kažką kitaip?”

Paskelbta 17 rugpjūčio, 2023 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės vicemerės Audronės Pitrėnienės iniciatyva 2024.08.16 d. suorganizuota apskritojo stalo diskusija ,,Kultūra. O gal kažką kitaip?”. Diskusijoje dalyvavo kultūros ir meno, bibliotekų, bendruomenių, įstaigų, įvairių organizacijų atstovai. Susitikimo metu pristatytas Savivaldybių kultūros indeksas 2021, kuriuo siekiama, kad indeksas pateiktų kultūros situacijos reprezentaciją kiekvienoje savivaldybėje, kad jis būtų aktualus savivaldybėms ir galėtų nurodyti skirtumus, lyginant savivaldybes tarpusavyje, bei identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias kultūros sritis. Po pranešimų, parengtų provokacijų vyko darbas grupėse, kuriose buvo formuojami pagrindiniai kultūros prioritetai ateinantiems metams, priemonės, kuriomis būtų įgyvendinami išsikelti tikslai. Skuodo rajono meras Stasys Gutautas, dalyvaudamas diskusijos refleksijoje, išsakė esminius pastebėjimus, visiems susirinkusiems palinkėjo aktyviau įsilieti į kultūros gyvenimą, tapti pokyčių, kokių norime matyti Skuodo rajone, iniciatoriais.

Daugiau renginio akimirkų: https://www.facebook.com/photo/?fbid=690886966418901&set=pcb.690888493085415