Skuodo miesto VVG skelbia konkursus trims pareigybėms eiti

Paskelbta 21 birželio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skelbiamas konkursas Skuodo miesto VVG viešųjų ryšių specialisto pareigoms eiti

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto pareigoms eiti.

Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG viešųjų ryšių specialisto pareigybės aprašymas.
Darbas 0,2 etato, atlyginimas (bruto) nuo 470 Eur.

Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. [email protected].

Skelbiamas konkursas Skuodo miesto VVG finansininko pareigoms eiti

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės finansininko pareigoms eiti.

Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG finansininko pareigybės aprašas.
Darbas 0,2 etato, atlyginimas (bruto) nuo 470 Eur.

Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. [email protected].

Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.

Skelbiamas konkursas Skuodo miesto VVG projektų koordinatorių pareigoms eiti

Vadovaujantis Skuodo miesto vietos veiklos grupės darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašu, patvirtintu Skuodo miesto vietos veiklos grupės 2023-09-04 visuotinio susirinkimo (protokolo Nr. VS23-04), skelbiamas konkursas Skuodo miesto vietos veiklos grupės projektų koordinatorių pareigoms eiti.

Pareigybės aprašymas ir kandidatams keliami reikalavimai: Skuodo miesto VVG projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas.
Darbas 0,3 etato, atlyginimas (bruto) nuo 700 Eur.

Kandidatai savo gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, turi atsiųsti el. p. [email protected].

Skelbimas galioja ir dokumentus pateikti galima iki 2024-06-27 d. 18:00 val.