Skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas

Paskelbta 4 kovo, 2024 m., skiltyje Naujienos

Kviečiame Skuodo rajono savivaldybės įsteigtas biudžetines įstaigas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo veiklą, teikti paraiškas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui iki 2024 m. kovo 28 d.

Prioritetai teikiami šioms programoms:

  1. Skirtoms pilietiškumo ugdymui, vaikų sveikatos stiprinimui ir Žemaičių krašto amatų, kulinarinio paveldo ir žemaitiško rašto metams Skuodo krašte paminėti.
  2. Vaikų vasaros poilsio stovykloms.
  3. Įtraukiančioms socialinius partnerius į veiklų vykdymą.
  4. Dalį programos finansuojant iš kitų finansavimo šaltinių.
  5. Įtraukiančioms diasporos ar grįžusių iš užsienio nuolat gyventi į Lietuvą vaikus.

Programų įgyvendinimo trukmė – iki 2024 m. gruodžio 20 d.

Programos pateikiamos užpildant nustatytą paraiškos formą.  Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti visus paraiškoje nurodytus dokumentus.

Paraiška su lydraščiu (jame turi būti nurodoma, kad paraiška teikiama „Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui“ iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų). Paraiškos elektroninis variantas su priedais pateikiamas per DBSIS sistemą, gavėju nurodant Skyrių bei el. p. [email protected], tel. pasiteirauti 8 602 84638.

Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas