Skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas

Paskelbta 27 vasario, 2023 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

Kviečiame Skuodo rajono savivaldybės įsteigtas biudžetines įstaigas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo veiklą, teikti paraiškas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui iki 2023 m. kovo 30 d.

Prioritetai teikiami šioms programoms:
1. Skirtoms pilietiškumo ugdymui, vaikų sveikatos stiprinimui ir Skuodo miesto vardo paminėjimo 770 metų jubiliejui.
2. Vaikų vasaros poilsio stovykloms.
3. Įtraukiančioms socialinius partnerius į veiklų vykdymą.
4. Dalį programos finansuojant iš kitų finansavimo šaltinių.

Programų įgyvendinimo trukmė – iki 2023 m. gruodžio 20 d.
Programos pateikiamos užpildant nustatytą paraiškos formą. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti visus paraiškoje nurodytus dokumentus.

Paraiška su lydraščiu (jame turi būti nurodoma, kad paraiška teikiama „Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui“ iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų). Paraiškos elektroninis variantas su priedais pateikiamas per DBSIS sistemą, gavėju nurodant Skyrių bei el. p. [email protected], tel. pasiteirauti 8 602 84638.

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS