Savivaldybės vadovai tęsia susitikimus seniūnijose

Paskelbta 7 birželio, 2023 m., skiltyje Naujienos
Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Gutautas, vicemerės Audronė Pitrėnienė, Inga Jablonskė bei administracijos direktorė Levutė Staniuvienė toliau tęsia susitikimus seniūnijose, siekiant išgirsti svarbiausias problemas. Skuodo miesto seniūnė Ieva Gembutienė  akcentavo, kad labai reikalingas kelių remontas, viešojo tualeto įrengimas parke, elektromobilių įkrovimo aikštelių įrengimas, o ateities vizija ir ilgalaikiai tikslai seniūnijos atstovų siejasi su jaunimo slėnio sutvarkymu, pėsčiųjų tako įrengimu aplink Skuodo jūrą ir kt. Lankydamiesi Mosėdyje, valdžios atstovai išgirdo keliamą susirūpinimą dėl blogos kelių, užtvankos ir tvenkinio būklės. Akcentuota, kad labai didelė problema Krakių kaimo bendruomenės namai, kuriuose itin reikalingas remontas. Vienas iš klausimų buvo apie kemperio aikštelę ir jos naudojimą bei pritaikymą gyventojams bei svečiams. Mosėdžio seniūnijos atstovai atkreipė dėmesį, kad reikalinga didesnė turizmo plėtra bei kyla problemų dėl blogos telefono ryšio kokybės Šaukliuose ir Mosėdyje.
Kiekviena rajono problema yra svarbi, tad valdžios atstovai, susipažinę su situacija, įvertinę kiekvieną seniūniją, ieškos galimybių ir resursų spręsti susidariusias problemas.