Savivaldybės atstovai dalyvavo konferencijoje „Dvidešimt Lietuvos kaimo ir žemės ūkio augimo metų“

Paskelbta 9 gegužės, 2024 m., skiltyje Naujienos

Gegužės 8 d. Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „Dvidešimt Lietuvos kaimo ir žemės ūkio augimo metų“ dalyvavo Savivaldybės vicemerė Inga Jablonskė ir Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė. Konferencijoje aptartos Lietuvos žemės ūkio sektoriaus perspektyvos ir per 20 metų nuo įstojimo į Europos Sąjungą (ES) įvykdyta transformacija.

Akcentuota, kad ūkininkams tenka reikšminga užduotis – aprūpinti visuomenę sveiku ir įperkamu maistu. Kalbėta, jog ypač svarbu tvariai naudoti gamtos išteklius saugant ir puoselėjant žemę, pievas, vandenis, miškus, rūpintis kaimo vietovių gerove.

Kintantis ateities kontekstas verčia iš naujo permąstyti, kaip žemės ūkis turėtų prisitaikyti, išlikti konkurencingas pasaulinėse rinkose, kaip turėtų keistis maisto sistemos.

Konferencijos akimirkos: