Rugpjūčio 26 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis

Paskelbta 23 rugpjūčio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. rugpjūčio 26 d. 10 val.

Skuodas

1.10.00Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2.10.05T10-170Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
3.10.10T10-159Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2021 metų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4.10.15T10-168Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T9-7 „Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
5.10.20T10-169Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
6.10.25T10-152Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
7.10.30T10-154Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
8.10.35T10-155Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
9.10.40T10-156Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
10.10.45T10-158Dėl valstybės turto nurašymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
11.10.50T10-161Dėl valstybei priklausančio turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
12.10.55T10-162Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T9-11 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ 2 punkto pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
13.11.00T10-163Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
14.11.05T10-165Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T9-42 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ona Malūkienė.
15.11.10T10-153Dėl projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596), esančios adresu: Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimų, tvarkybos darbų (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projektas“ rengimo ir finansavimo. Pranešėja Inga Jablonskė.
16.11.15T10-157Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė. Kviečiama VšĮ Ylakių globos namų direktorė Audronė Anužienė
17.11.20T10-166Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T9-28 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
1811.25T10-167Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Renata Kilijonienė.
19.11.30T10-160Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą. Pranešėjas Petras Pušinskas.
20.11.35T10-164Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-105 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ 1.2.3 papunkčio pakeitimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
Kviečiame stebėti transliaciją adresu: https://youtu.be/1jX8EZvYHF4