Rajono švietimo bendruomenė – apie sėkmės kelius naujais mokslo metais

Paskelbta 30 rugpjūčio, 2023 m., skiltyje Naujienos

Rugpjūčio 29 d., Skuodo meno mokykloje vyko Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų praktinė konferencija „Sėkmės kelias kiekvienam“. Į ją buvo pakviesti garbūs svečiai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo departamento Ugdymo programų skyriaus vedėja Irena Raudienė, Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) Kokybės vertinimo departamento direktorius Aidas Aldakauskas. Taip pat konferencijoje dalyvavo rajono švietimo įstaigų vadovai, mokytojų atstovai, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai, mokyklų partneriai.

Skuodo rajono savivaldybės merui Stasiui Gutautui trumpai apžvelgus nūdienos švietimo aktualijas ir pasveikinus visus susirinkusius su artėjančiais mokslo metais, savo pranešimus pristatė svečiai iš Ministerijos ir NŠA. Jie kalbėjo apie pokyčius, laukiančius ne tik nuo šio rugsėjo, bet ir tolesnėje švietimo perspektyvoje.

Atkreiptas dėmesys į neišvengiamą ugdymo įstaigų tinklo optimizavimą, kad mokyklose neliktų nė vienos jungtinės klasės. „Tūkstantmečio programos“, mokyklose  šiuolaikiškų edukacinių erdvių kūrimas, reikalingų priemonių įsigijimas, nuolatinis mokytojų profesinis tobulėjimas – tai tiesiausias kelias į svarbiausią tikslą ir visos mokyklos bendruomenės lūkesčius – patenkinti mokiniai ir jų tėvai, mokytojai, džiuginantys  mokinių pasiekimai ir nuolatinė jų pažanga.

Šalies švietimo politikai įgyvendinti daromi svarbūs žingsniai: reorganizuojamos įstaigos, kuriami padaliniai, dirbsiantys švietimo kokybės gerinimo srityse. Aidas Aldakauskas supažindino su atnaujintomis NŠA funkcijomis ir patikino, kad viskas yra pasiekiama kasdieniu darymo būdu. Apžvelgė švietimo situaciją Skuodo rajono savivaldybėje, išreiškė pasitikėjimą mokytojais, kurie yra svarbiausia visos švietimo sistemos grandis.

Ministerijos atstovė Irena Raudienė supažindino konferencijos dalyvius su artėjančiais ugdymo proceso pokyčiais, kurie atėjo ne staiga: pedagogų bendruomenė ne vienerius metus mokėsi, domėjosi, išsibandė atnaujinto ugdymo turinio dalykus, puikiai žino ne tik septynių kompetencijų pavadinimus, bet ir jų raišką. Todėl pamokos pareikalaus dar daugiau kūrybiškumo, kolegiško bendradarbiavimo, tarpdalykinio integravimo. Kaip sakė viešnia, šiandienos mokinys turi ne tik žinoti, bet ir mokėti tas žinias pademonstruoti praktiškai. Tad svarbiausias klausimas mokytojui ne tik KO išmokyti, bet ir KAIP tai padaryti geriausiai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo departamento Ugdymo programų skyriaus vedėja Irena Raudienė savo pranešime daugiausia dėmesio skyrė vertinimo pokyčiams, kurie kinta kartu su atnaujintu turiniu. Taip pat patvirtino, kad šioje srityje dar reikia daug padirbėti tam, kad visas ugdymo procesas būtų darnus, ir kad pažymio reikšmė neužgožtų svarbiausių ugdymo tikslų.

Konferencijos dalyviai su dideliu susidomėjimu išklausė virtualų edukologijos mokslų daktarės iš Pensilvanijos universiteto pranešimą apie universalaus dizaino mokymuisi diegimą. Kadangi tai buvo įrašas, klausimų lektorei pateikti negalėjo, tačiau mintyse kiekvienas turbūt sutiko, kad siūlomi metodai, priemonės ir pastangos neabejotinai priartintų sėkmę kiekvienam.

Po savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Renatos Kilijonienės pranešimo apie Skuodo rajono švietimo įstaigų situaciją ir pastarųjų metų pasiekimus, Skuodo rajono vicemerė Audronė Pitrėnienė pakvietė mokytojus į darbo grupes, kuriose  buvo siekiama išgryninti ateinantiems 2023/2024 mokslo metams visoms Skuodo rajono švietimo įstaigoms vieningus veiklos prioritetus, kurie daro didžiausią įtaką sklandžiam mokyklų darbui, ugdymo tikslų siekiui.

Konferencijos pabaigoje su naujais mokslo metais pasveikinti mokytojai, mokyklų vadovai, padėkota Skuodo meno mokyklai, Skuodo, Ylakių ir Mosėdžio vaikų lopšeliams – darželiams už pagalbą ruošiantis šiai konferencijai.

Konferencijos organizatoriai – Skuodo rajono vicemerė Audronė Pitrėnienė bei savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.  Rėmėjai – Skuodo rajono savivaldybė, UAB „Sotega“.