Pradedamas šildymo sezonas

Paskelbta 11 spalio, 2023 m., skiltyje Naujienos
Informuojame, kad 2023-2024 m. šildymo sezono pradžia asmens sveikatos priežiūros ir globos įstaigoms, bendrojo ugdymo mokykloms, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms yra 2023 m. spalio 12 d. 8.00 val.
Esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, šilumos vartotojai, nepažeidę teisės aktuose nustatytų higienos normų, patys nusprendžia dėl savo pastatų šildymo pradžios.