Pasveikinti Skuodo rajono gabiausi vaikai ir mokiniai

Paskelbta 27 lapkričio, 2023 m., skiltyje Naujienos
Lapkričio 23 d. Skuodo kultūros centre šurmuliavo beveik visų Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniai – patys geriausi, kūrybiškiausi, darbščiausi, stipriausi…
Tądien vyko kasmetinis ir tradicinis renginys – iškilmingoje ceremonijoje buvo pagerbti vaikai ir mokiniai, kurie 2022–2023 mokslo metais tarptautiniuose, respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose – olimpiadose, konkursuose, varžybose pelnė I–III vietas arba tapo laureatais.
Į sceną lipo Skuodo vaikų lopšelio-darželio auklėtiniai, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo rajono Mosėdžio, Ylakių, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijų, Skuodo meno mokyklos bei Skuodo kūno kultūros ir sporto centro ugdytiniai. Apdovanotųjų vaikų ir mokinių buvo daugiau kaip 250, o jų mokytojų – 47.
Skuodo rajono savivaldybė kasmet skiria lėšų paskatinti ir paremti geriausiuosius, padėkoti jų mokytojams. Šiemet padėkos žodžius tarė ir apdovanojimus teikė Skuodo rajono savivaldybės vicemerė Audronė Pitrėnienė ir mero patarėja Daiva Jonušienė.
Džiugu, kad ši graži tradicija, pradėta 2000 metais, šiek tiek keisdama kriterijus ir formas, tęsiasi. Visiems yra malonu spausti ranką ir dėkoti mūsų jaunosios kartos atstovams, kurie pasiekia puikių rezultatų mokslo, meno ir sporto srityse – garsina ne tik savo mokyklas, bet ir Skuodo rajono savivaldybę.