Pasirašytos paslaugų sutartys su MB „Infra projectum“

Paskelbta May 10, 2022 m., skiltyje Planuojami darbai
Skuodo rajono savivaldybės administracija sudarė paslaugų sutartį su MB „Infra projectum“ dėl Lenkimų seniūnijos kelio Sriauptai–Večiai (nuo kelio Kretinga–Skuodas iki kelio Lenkimai–Mosėdis) kapitalinio remonto aprašo parengimo.
Sutarties vertė – 5 989,50 eurų. Darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius. Numatomi darbai:

1. Numatyti kelio pagrindų remontą arba stiprinimą, minimalaus storio pagrindo įrengimą iš dolomitinės skaldos, nuovažų į sklypus, asfalto dangos iki 8 cm storio įrengimą, kelkraščių iš žvyro-skaldos mišinio įrengimą.

2. Šalia gyvenamųjų namų suprojektuoti gatvės apšvietimo liniją su metalinėmis cinkuotomis atramomis ir LED tipo šviestuvais.

3. Parengti kelio ir kelio apšvietimo linijos planą, apšvietimo tinklų vienlijinę schemą, gatvės išilginių ir skersinių profilių sąnaudų kiekių žiniaraštį.

4. Parengti topografinį planą.

5. Atlikti geologinius ir kitus tyrimus, privalomus pagal normatyvinius techninius dokumentus.

Skuodo rajono savivaldybės administracija sudarė paslaugų sutartį su MB „Infra projectum“ dėl Skuodo miesto Sodų gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo.
Sutarties vertė – 7 937,60 eurų. Darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius. Numatomi darbai:

1. Numatyti gatvės kapitalinį remontą, įrengiant šaligatvį, gatvės apšvietimą su metalinėmis cinkuotomis atramomis ir LED šviestuvais.

2. Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus, surinkimo šulinėlius, kelio bortus.

3. Parengti elektros kabelių apsaugojimo ar iškėlimo projektą, jeigu bus reikalinga, pagal ESO išduotas sąlygas.

4. Parengti topografinį planą.

5. Parengti projektuojamų darbų detalius sąmatinius skaičiavimus.

6. Atlikti geologinius ir kitus tyrimus, privalomus pagal normatyvinius techninius dokumentus.

Skuodo rajono savivaldybės administracija sudarė paslaugų sutartį su MB „Infra projectum“ dėl Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Paupio gatvės, esančios sodininkų bendrijos „Skuodo statybininkas” techninio darbo projekto parengimo.
Sutarties vertė – 3 968,80 eurų. Darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius. Numatomi darbai:

1. Projektuoti asfalto dangą (gatvės ilgis apie 200 m., važiuojamosios dalies plotis apie 3 m.).

2. Projekte numatyti kelio (gatvės) šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas.

3. Įrengti pagrindą iš dolomitinės skaldos.

4. Parengti topografinį planą.

5. Įrengti iki 8 cm storio asfalto dangą, įrengti kelkraščius.

6. Atlikti geologinius ir kitus tyrimus, privalomus pagal normatyvinius techninius dokumentus.

Skuodo rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su MB „Infra projectum“ dėl Skuodo rajono Šačių seniūnijos Rukų kaimo Vingio g., Žaliosios g. ir Pienių g. kapitalinio remonto aprašo sukūrimo bei šių gatvių apšvietimo linijų su metalinėmis cinkuotomis atramomis ir LED tipo šviestuvais suprojektavimo.
Darbų suma – 5 929,00. Numatomi darbai:

1. Parengtas gatvių apšvietimo linijų planas.

2. Parengta apšvietimo tinklų vienlinijinė schema.

3. Parengtas sąnaudų kiekio žiniaraštis, bendrųjų rodiklių lentelė.

4. Parengtas topografinis planas, atlikti kiti tyrimai, privalomi pagal normatyvinius techninius dokumentus.

5. Parengti projektuojamų darbų detalūs sąmatiniai skaičiavimai.

6. Darbai turi būti padaryti per 4 mėn.

7. Pastaba: pačių gatvių šiuo projektu remontuoti neketinama.