Šauklių poilsiavietėje vyks infrastruktūros atnaujinimo darbai 

Paskelbta 24 gegužės, 2022 m., skiltyje Naujienos, Planuojami darbai

Šauklių riedulynas išsiskiria neįprastu mūsų kraštui, unikaliu, tundrą primenančiu kraštovaizdžiu, o jame įrengtas pėsčiųjų gamtos takas su apžvalgos bokšteliu ir informacinėmis rodyklėmis, supažindina su savita šios vietovės augalija bei gyvūnija. Norint, kad turistams ir vietiniams gyventojams būtų patogiau, bus tvarkoma Šauklių poilsiavietės infrastruktūra.

Skuodo rajono savivaldybės administracija kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Skuodo vietos veiklos grupe sudarė sutartį dėl Šauklių kadagyno poilsiavietės atnaujinimo ir pritaikymo lankymui.

Bendra darbų suma 22 152,00 Eur: iš jų 18 829,20 Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau –EŽŪFKP) lėšos, 3 322,80 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Skuodo rajono savivaldybės tarybos spendimu iš savivaldybės biudžeto šiam projektui bus skiriama 5 538,00 Eur.

Įgyvendinant projektą bus įrengti mediniai suolai, ugniavietė, mediniai stalai, vaikų žaidimo aikštelė – laipiojimo tinklo žaidimas, pontoninis lieptas, medinės pavėsinės su stalu ir suolais, pėsčiųjų takas. Bus ženklinama automobilių stovėjimo aikštelė  bei sumontuoti kelio ženklų skydai.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2023 m. kovo 30 d.

Įgyvendinama pagal VPS II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, Nr. LEADER-19.2.-7, patvirtintą Skuodo vietos veiklos grupės valdybos 2021-12-09 sprendimu Nr. V/RP-5