Menininkas Rimantas Eidėjus – Skuodo rajono garbės pilietis

Paskelbta 8 birželio, 2023 m., skiltyje Naujienos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T9-81 „Dėl
Skuodo rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų 15 ir 17 punktais bei atsižvelgdama į Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos siūlymą, patvirtintą 2022 m. lapkričio 30 d. posėdžio protokolu Nr. A3-86, Skuodo rajono savivaldybės taryba nusprendė:

Suteikti Skuodo rajono savivaldybės garbės piliečio vardą profesionaliam skulptoriui, mokytojui, švietėjui Rimantu Eidėjui už Skuodo krašto garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Rimantas Eidėjus – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Skulptorius nuolat kuria memorialines formas, portretus, dekoratyvines skulptūras, medalius, dalyvauja parodose, simpoziumuose, konkursuose. Nuo 1996 m. dalyvauja Lietuvos banko organizuojamuose monetų projektų konkursuose. Pagal Rimanto Eidėjaus sukurtus modelius Lietuvos bankas išleido šešias jubiliejines monetas. Menininkas yra tapęs Skuodo rajono savivaldybės steigiamos Simono Daukanto premijos laureatu, apdovanotas Lietuvos kultūros centro acociacijos  ,,Auksinis feniksas“ apdovanojimu kaip Geriausias metų kultūros ir meno kūrėjas.

Rimantui Eidėjui garbės piliečio vardas  suteiktas už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant Skuodo krašto etninę kultūrą, profesionalųjį meną bei kitą kultūros ir šviečiamąją veiklą, Skuodo rajono garsinimą šalyje ir užsienyje, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą; respublikinius ir tarptautinius pasiekimus, puikius pasiekimus profesinėje veikloje, aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimą.

Šventinio Skuodo rajono Garbės piliečio  inauguravimo metu  Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Gutautas, vicemerė Audronė Pitrėnienė pagarsino Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimą ir perdavė Garbės piliečio regalijas gerbiamam Rimantui Eidėjui. Dvidešimt pirmąjį Skuodo rajono Garbės pilietį Savivaldybės administracijos ir Tarybos vardu pasveikino vicemerė Inga Jablonskė,  Tarybos nariai, kultūros įstaigų vadovai, kitų organizacijų atstovai, kaimynai, bičiuliai.

Skuodo rajono savivaldybės taryba už nuopelnus kultūros, meno, mokslo srityse Rimantui Eidėjui skyrė 1 000 eurų premiją.

Amerikiečių filosofas ir psichologas William James teigė, kad „Geriausiai gyvenimą panaudosime, jei jį skirsime tam, kas išliks ilgiau, negu mūsų gyvenamas laikas…“.

Gerbiamo Rimanto skulptūros, medaliai, monetos turi didžiulę išliekamąją vertę, o  atsidavimas pedagoginiam darbui ugdo jaunuosius mūsų rajono talentus. Gėrimės jo darbais, didžiuojamės, kad Skuodo rajone gyvena tokie kūrybingi ir darbštūs žmonės.