LSA prezidentu antrai kadencijai išrinktas Mindaugas Sinkevičius

Paskelbta 31 gegužės, 2023 m., skiltyje Naujienos

Šiandien Vilniuje vykstančiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių suvažiavime LSA prezidentu antrai kadencijai išrinktas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. LSA viceprezidentais išrinkti Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis.

Suvažiavime dalyvauja 186 delegatai – savivaldybių vadovai ir tarybų nariai – iš visų 60-ies šalies savivaldybių.

„Pasitikėjimas, kurį man šiandien išreiškė kolegos, yra dvigubai svarbus. Priimu tai ne tik kaip aukščiausią asociacijos pasiektų rezultatų įvertinimą, bet ir kaip mandatą imtis lyderystės ir veiksmų, kuriančių skaidresnę ir stipresnę vietos savivaldą,“ – teigia M. Sinkevičius.

Suvažiavime pristatydamas LSA veiklą, jis išskyrė du pagrindinius pastaraisiais metais pasiektus ypač svarbius tikslus. Tai –  Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimas ir lankstesnio skolinimosi įtvirtinimas, kuris suteikia savivaldybėms daugiau galimybių vykdyti investicinius projektus, bei disponavimo valstybine žeme teisės perdavimas savivaldybėms, leisiantis joms savarankiškai ir  efektyviai planuoti vietos teritorijas, sparčiau įgyvendinti statybų procesus, pritraukti daugiau investicijų.

Suvažiavime M. Sinkevičius taip pat kalbėjo apie naująjį vietos savivaldos modelį ir jau identifikuotas jo reglamentavimo spragas, savivaldybių finansinį savarankiškumą, tendencijas švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, komunalinių paslaugų, susisiekimo, žaliosios transformacijos ir kitose srityse.

„LSA uždavinys yra vertinti kiekvieną sritį pagal tai, kiek joje vietos savivalda turi erdvės, galimybių ir įrankių veikti savarankiškai. Savarankiškumą suprantame ne tik kaip finansinį, bet ir kaip laisvę priimti gyventojų interesus atitinkančius atsakingus sprendimus,“ – sakė LSA vadovas.

Daugiau nuotraukų: https://alal-my.sharepoint.com/personal/naujienos_lsa_lt/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnaujienos%5Flsa%5Flt%2FDocuments%2FSuva%C5%BEiavimas2023%5FFOTO&ga=1