LSMU rezidentūros bazių dienos konferencijoje dalyvavo Skuodo rajono atstovai

Paskelbta 1 birželio, 2023 m., skiltyje Naujienos

VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Skuodo PSPC) pristatytas 2023-05-26 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros bazių dienos konferencijoje.  Į konferenciją vykta su tikslu – pritraukti du šeimos gydytojus į Skuodo PSPC. Būsimiems gydytojams rezidentams pristatyta žinutė, kad Lietuva prasideda nuo Skuodo, Skuodo kraštas žavingas savo gamtos grožiu, didelio susidomėjimo sulaukta pristatant  seniausią Skuodo rajono gyvenvietę – Apuolę.

Visų nuostabą kėlė, kad Skuodo gyventojai visas būtinas paslaugas gauna neišvykdami iš gyvenamojo rajono, Skuodas – miestas, apjungiantis visus strateginės reikmės pastatus, juose teikiamos viešosios paslaugos. Čia kuriama saugi aplinka, Lietuvos kontekste, saugios aplinkos kūrimo atžvilgiu, Skuodas – 2 vietoje, pagal teikiamas švietimo paslaugas – 12 vietoje.

Rezidentams buvo pristatytos trys sėkmės istorijos.

Gydytoja odontologė Raimonda Jonušienė baigusi studijas grįžo dirbti  į savo gimtąjį kraštą – Skuodą. Didžiavomės savo kraštiete ir kvietėme kitus pasekti Raimondos Jonušienės pavyzdžiu.

Kraštietė Gabija Koviazinaitė gimtajame krašte dirba greitosios medicinos pagalbos slaugytoja. Slaugytoją gerbia ir myli greitosios medicinos pagalbos kolektyvas.

Paskutinė sėkmės istorija – iš didmiesčio į Skuodą atvykusio dirbti šeimos gydytojo Žilvino Nekrošiaus, kuris taip pat yra visų mylimas ir gerbiamas.

Skuodas turi kuo didžiuotis, pavyzdžiai užkrečia… Tikimasi, kad bus siekiama pasmalsauti, atvykti į Skuodą, nes spalio mėnesį planuojama rengti  atvirų durų dienas Skuodo PSPC ir sveikatos konferenciją, kurios tikslas – pritraukti šeimos gydytojus.

Kas buvo siūloma? Siūloma naujai atvykusiam šeimos gydytojui suformuoti pacientų skaičių (apylinkę) – prie Ylakių ambulatorijos ir prie VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašiusius pacientus. Čia, Skuode, su savo šeimos nariais kurti savo gyvenimo istorijas.

Nuoširdų ačiū tariame Lietuvos Respublikos Seimo nariui Gerb. Antanui Vinkui už pagalbą – strateginės vietos parinkimą, kviečiant pokalbiui rezidentus, būsimuosius rezidentus, visai vykusiai komandai – už iniciatyvos palaikymą vykti ir dalyvauti konferencijoje, padrąsinimą, patarimus dėkojame vicemerei Audronei Pitrėnienei, Skuodo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariui Tomui Kinčiui, kuris kartu su Skuodo PSPC vadovu Stasiu Vainoru aktyviai ir nuoširdžiai kvietė rezidentus prie Skuodo stendo „Viskas, noriu į Skuodą“. užmegzta 12 kontaktų su rezidentūrą studijuojančiais ir šiais metais pradėsiančiais studijuoti rezidentais. Garbė pristatyti gimtąjį kraštą ir sudominti konferencijos dalyvius teko Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojai (vyriausiai specialistei) Editai Jautakienei (užmegzta 12 kontaktų su rezidentūrą studijuojančiais ir šiais metais pradėsiančiais studijuoti rezidentais), o saugią kelionę į Kauną ir atgal užtikrino Bendrųjų reikalų skyriaus specialistas Raimondas Zabitis.