Kvietimas gyventojams teikti projektų idėjų pasiūlymus

Paskelbta 4 kovo, 2024 m., skiltyje Naujienos

Kviečiame gyventojus nuo 2024 m. kovo 4 d. iki balandžio 4 d. teikti projektų idėjų

pasiūlymus gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti gerinti ir kurti. Projektų idėjų pasiūlymai priimami el. paštu [email protected]. Projekto idėjos pasiūlymą gali teikti Skuodo rajone gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni kaip 16 metų gyventojai (toliau Pareiškėjas). Pareiškėjai šiame kvietime ir Apraše nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos Projekto idėjos pasiūlymą (forma čia ).

Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos teikiamos vienoje iš šių projektų kategorijų:

  • Skuodo miesto seniūnijos teritorijoje įgyvendinamo projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų, kategorijoje;
  • Skuodo rajono seniūnijų turinčių mažiau nei 1500 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (Notėnų, Barstyčių, Lenkimų, Šačių, Aleksandrijos), teritorijoje įgyvendinamo projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;
  • Skuodo rajono seniūnijų turinčių daugiau nei 1500 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (Skuodo, Ylakių, Mosėdžio), teritorijoje įgyvendinamo projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

  • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: 20 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių kaip 16 metų gyventojų sąrašas su jų vardu, pavarde, deklaruota gyvenamąją vieta, gimimo data ir parašu;
  • projektas turi būti įgyvendinamas Skuodo rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • projektas turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
  • projekto pareiškėjas projekto idėjos įgyvendinimo vietą privalo suderinti su Savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriumi bei seniūnija, kurioje planuojama įgyvendinti projekto idėją;
  • projektas negali būti meninės paskirties bei skirtas gatvių/kelių apšvietimo įrengimui, rekonstrukcijai ir remontui.
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Kriterijus atitikusi ir gyventojų palaikymo sulaukusi Jūsų idėja gali papuošti Skuodo miestą arba rajoną ir pradžiuginti vietos gyventojus bei svečius, tad kviečiame nedvejoti ir pateikti savo idėją!

Jei turite klausimų, kreipkitės telefonu 8 672 12 636 arba el. paštu [email protected].

Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo  tvarkos aprašas