Kvietimas dalyvauti Skuodo rajono sveikatos centro veikloje

Paskelbta 3 liepos, 2023 m., skiltyje Naujienos

Informuojame, kad Skuodo  rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T9-146 „Dėl Skuodo sveikatos centro kūrimo inicijavimo funkcinio bendradarbiavimo būdu“ pritarė Skuodo sveikatos centro steigimo inicijavimui.

Vadovaudamasi Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. Nr. V-589 įsakymu „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 11.1 papunkčiu ir aukščiau nurodytu Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Skuodo rajono savivaldybė kreipiasi į visas privačias įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas (nurodytas Aprašo III skyriuje) Skuodo rajono savivaldybėje, dėl dalyvavimo centro veikloje.

Informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą/pertvarką galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas.

Apie ketinimą (nesutikimą) dalyvauti centro veikloje prašome sveikatos priežiūros įstaigas informuoti raštu iki 2023 m. liepos 21 d. įskaitytinai, raštą pateikiant el. paštu: [email protected]

Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad sveikatos įstaiga nesutinka dalyvauti centro veikloje.