Kviečiame teikti paraiškas religinių bendruomenių projektų finansavimui

Paskelbta 13 kovo, 2024 m., skiltyje Naujienos

Projektai, finansuojami Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa“ 3.5 tikslo „Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą“ 3.5.1 uždavinio „Kurti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų veiklai“ 3.5.1.4 priemonė „Religinių bendruomenių, iniciatyvų skatinimas“  (toliau – programos) lėšomis.

Religinių bendruomenių projektų finansavimo tikslas – ugdyti visuomenės bendrąją kultūrą, etnokultūros puoselėjimą, kraštovaizdžio, nekilnojamų kultūros vertybių, nematerialaus sakralinio turto ir kito bažnyčios turto priežiūrą bei apsaugą, remti moralines vertybes puoselėjančią, švietėjišką religinių bendruomenių veiklą.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu iki balandžio 12 d. (imtinai)

Paraiškos forma čia

Kitais būdais pristatytos, kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas.

Informaciją dėl paraiškų pildymo darbo valandomis teikia Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Mickuvienė el. paštu [email protected], telefonu  8 440 45 551.

Skuodo rajono savivaldybės tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos vertinimo anketa