Kviečiame siūlyti kandidatus asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, apdovanojimo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliui gauti

Paskelbta 16 sausio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Kaip ir kasmet, 2024 m. gegužės mėnesį, minint Motinos dieną, ir birželio mėnesį, minint Tėvo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, numatomas asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnį, šiam apdovanojimui bus teikiami asmenys, labiausiai nusipelnę motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.
Jeigu turite informacijos dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, kuriuos siūlytumėte teikti apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu kviečiame iki š.m. vasario 1 d. kreiptis į siūlomo asmens gyvenamosios vietos seniūniją. Primename, kad teikiami apdovanojimui gali būti ne tik motinos, bet ir tėvai, įmotės ir įtėviai, globėjos (rūpintojos) ir globėjai (rūpintojai), kurie ne tik yra daugiavaikiai (užauginę iki 18 m. tris ar daugiau vaikų), bet atitinka ir / ar kitus kriterijus. Siūlant asmenis, nusipelniusius motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, turėtų būti vertinami nuopelnai apimant ne tik daugiavaikiškumo kriterijų, bet ir kitus nuopelnus auginant, auklėjant, ugdant vaikus, aktyviai prisidedant prie atsakingos, sąmoningos ir pozityvios tėvystės, globos (rūpybos) stiprinimo bendruomenėje. Maloniai kviečiame plačiau įvertinti galimus kandidatus iš Jūsų bendruomenės narių, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, turintiems negalią ar auginantiems negalią turinčius vaikus, taip pat nusipelniusiems motinystei, tėvystei, globai (rūpybai) kaip įkvėpimo šaltiniai visuomenei, bendruomenei, valstybei ar pilietiškumo motinystės, tėvystės, globos (rūpybos) srityje pavyzdžiams.
Informacijos teirautis Skuodo rajono savivaldybėje, tel. +370 604 74513 arba el.paštu [email protected].