Kviečiame gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų pasiūlymus

Paskelbta 24 vasario, 2023 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybė antrus metus iš eilės kviečia gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Skuodiškių idėjų laukiama nuo š. m. vasario 24 d. iki š. m. kovo 24 d., el. paštu: [email protected]

Apie dalyvaujamąjį biudžetą

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų ir atrankos tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Daugiausiai gyventojų balsų sulaukusią idėją Skuodo rajono savivaldybė įgyvendins skirdama tam net 40 tūkst. eurų, iš kurių 20 tūkst. eurų bus skirta Skuodo miesto seniūnijoje įgyvendinamai idėjai ir 20 tūkst. eurų Skuodo rajono idėjai.

Reikalavimai projekto idėjai:

  • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: 20 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių kaip 16 metų gyventojų sąrašas su jų vardu, pavarde, deklaruota gyvenamąją vieta, gimimo data;

  • projektas turi būti įgyvendinamas Skuodo rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

  • projektas turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

  • projekto pareiškėjas projekto idėjos įgyvendinimo vietą privalo suderinti su Savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriumi bei seniūnija, kurioje planuojama įgyvendinti projekto idėją;

  • projektas negali būti meninės paskirties bei skirtas gatvių/kelių apšvietimo įrengimui, rekonstrukcijai ir remontui.

  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Skuodo rajono savivaldybėje gyvenamąją virtą deklaravę fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 16 metų ir surinkę 20 Skuodo rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ne jaunesnių kaip 16 metų asmenų parašų, palaikančių projekto idėją gyvenamosios aplinkos gerinimui.

Kriterijus atitikusi ir gyventojų palaikymo sulaukusi Jūsų idėja gali papuošti Skuodo miestą arba rajoną ir pradžiuginti vietos gyventojus bei svečius, tad kviečiame nedvejoti ir pateikti savo idėją!

Jei turite klausimų, kreipkitės telefonu 8 672 12 636 arba el. paštu [email protected].

Dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašas

Paraiškos forma