Kviečiame dalyvauti mokymuose!

Paskelbta 3 liepos, 2023 m., skiltyje Naujienos

Bendrija PAGAVA atstovauja Lietuvos šeimas, auginančias vaikus su klausos sutrikimais ir siekia, kad šeimos kuo anksčiau gautų savalaikę kompleksinę pagalbą bei visą reikalinga informaciją, priklausančią paramą ir pritaikytų tai vaiko gerovės užtikrinimui. Turėdama ilgametę darbo patirtį su šeimomis, auginančiomis sutrikusios klausos vaikus, bendrija PAGAVA ne tik mato problemas, bet ir siūlo jų sprendimo būdus. Šiuo metu vienas aktualiausių klausimų tiek šeimoms ir vaikams, tiek visai švietimo sistemai yra tinkamas pasiruošimas įtraukiajam ugdymui. Lietuvoje yra priimti įstatymai, patvirtintas veiksmų planas, pagal kuriuos specialiųjų poreikių vaikai turėtų būti ugdomi bendrojo lavinimo mokyklose. Tačiau realybėje kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdyme susiduriama su daug kliūčių. Siekiant padėti sutrikusios klausos vaikams, jų šeimoms ir švietimo sistemai tinkamai pasiruošti įtraukiojo švietimo procesui ir užtikrinti kokybišką ir sėkmingą klausos negalią turinčių vaikų ugdymą bendrija PAGAVA kartu su bendrija „Aidas“ įgyvendina projektą „Dėl kurčių vaikų ateities” Nr. K2-O4-IP-V-052, finansuojamą EEE finansinio mechanizmo lėšomis, kuris yra Aktyvių piliečių fondo dalis. Projekto veiklos numatytos įvairiose Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtraukti kuo platesnį ratą tikslinės grupės ir teikti paslaugas kuo arčiau gyvenamosios vietos.

Kvietimas į mokymus: ĮTRAUKUSIS UGDYMAS KLAUSOS SUTRIKIMĄ TURINTIEMS MOKINIAMS – KAIP PADĖTI MOKINIUI?

Kvietimas į mokymus: KAIP UŽTIKRINTI KLAUSOS SUTRIKIMĄ TURINČIO VAIKO PSICHOLOGINĘ GEROVĘ MOKYKLOJE?

Kvietimas į mokymus: MOKYMAI ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS SU KLAUSOS SUTRIKIMAIS