Kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus

Paskelbta 2 gegužės, 2024 m., skiltyje Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 6 dalimi 2024 m. balandžio 11 d. patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus, sąrašo patvirtinimo“. Su minėtu įsakymu (Nr. Į-100) galite susipažinti Departamento internetinėje svetainėje.

Atkreipiamas dėmesys, kad Sąraše prioritetas teikiamas tokiems kultūros paveldo objektams (pastatui / statiniui), kurie yra galimai avarinės, blogos būklės, bešeimininkiai ar dėl kitos žinomos priežasties įrašyti į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – departamentas) sudarytą Neprižiūrimų kultūros paveldo objektų sąrašą.

Informaciją apie neprižiūrimus kultūros paveldo objektus galima rasti Departamento internetinėje svetainėje Kultūros paveldo atvirų duomenų portale.

Kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus:

  • Šatraminių etnoarchitektūrinės sodybos troba (unikalus kodas – 7, statusas – valstybės saugomas, adresas: Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šatraminių k.);
  • Šatraminių etnoarchitektūrinės sodybos svirnas (unikalus kodas – 8, statusas – valstybės saugomas, adresas: Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Šatraminių k.);
  • Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastatas (unikalus kodas – 11171, statusas – valstybės saugomas, adresas: Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Akmenų g. 1B);
  • Vandens malūnas su technologine įranga (unikalus kodas – 23173, statusas – valstybės saugomas, adresas:Skuodo rajono sav., Šačių sen., Lyksūdės k.);
  • Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos svirnas (unikalus kodas – 29631, statusas – valstybės saugomas, adresas: Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k.);
  • Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos tvartas (unikalus kodas – 29632, statusas – valstybės saugomas, adresas: Skuodo rajono sav., Skuodo sen., Daukšių k.);
  • Gaubių k. etnoarchitektūrinės sodybos svirnas (unikalus kodas – 34951, statusas – registrinis, adresas: Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Gaubių k.);
  • S. Dariaus ir S. Girėno g. 41, urbanistinės struktūros objektas (unikalus kodas – 17083, statusas – vietovės vertingoji savybė, adresas: Skuodo r. sav., Ylakių mstl., S. Dariaus ir S. Girėno g. 41);
  • Urbanistinės struktūros statinys (unikalus kodas – 17083, statusas – vietovės vertingoji savybė, adresas: Skuodo r. sav., Ylakių mstl., Sedos g. 2).