Lobizmas

Lobistas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kita organizacija ar jų padalinys, vykdantys lobistinę veiklą.

Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką Lobistinės veiklos įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.

Lobistų sąrašas bei informacija apie lobistinės veiklos sustabdymą, atnaujinimą ir išbraukimą iš lobistų sąrašo, o taip pat skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos ir asmenų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos skelbiamos VTEK Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS.

Lobistas privalo: prisistatyti asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, pateikti lobisto pažymėjimą, išduotą VTEK, nurodyti lobistinės veiklos užsakovą, lobistinės veiklos naudos gavėją ir norimą priimti arba nepriimti teisės akto projektą, prireikus susitarti dėl susitikimo vietos ir laiko.

Lobistui draudžiama: teikti asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, dovanas arba žadėti atlygį už priimtą arba nepriimtą teisės aktą ar administracinį sprendimą.

Lobistinės veiklos priežiūrą pagal įstatymą vykdo VTEK.

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pagal jiems suteiktas funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant, jų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos dėl kiekvieno teisės akto projekto deklaravimo ir deklaravimo kontrolės  tvarkos aprašas reglamentuoja lobistinės veiklos nustatymo atveju deklaravimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, pareigas, deklaravimo kontrolės užtikrinimą.

 

Lobistinės veiklos tvarkos aprašas

Paskelbta: 1 rugsėjo, 2022 | Atnaujinta: 29 rugsėjo, 2022