Antikorupcinio elgesio kodeksas

Skuodo rajono savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodeksas  nustato Administracijoje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, etikos vertybes, šias vertybes atitinkantį elgesį (etikos principus) ir bendruosius elgesio reikalavimus, kurių privalo laikytis kiekvienas  Administracijos darbuotojas, įgyvendindamas savo teises, vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, kad būtų stiprinamas vietos valdžios įvaizdis, jos darbuotojų autoritetas, nepriklausomumas, užkertamas kelias atsirasti ir plisti korupcijai (taikoma nulinės tolerancijos korupcijai politika prekybos poveikiu ir kyšininkavimo, interesų konflikto, nepotizmo, dovanų, piktnaudžiavimo pareigomis, viešųjų pirkimų srityse), ugdoma atsakomybė už savo veiksmus, skatinama ir užtikrinama pagarba įstatymams, bendradarbiams ir kitiems asmenims. Kodeksas nustato ir Kodekso reikalavimų, principų laikymosi priežiūrą, kontrolę ir atsakomybę už jų pažeidimą.

Skuodo rajono savivaldybės antikorupcinio elgesio kodeksas patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Paskelbta: 20 balandžio, 2022 | Atnaujinta: 29 balandžio, 2022