Keičiasi reikalavimai, norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas

Paskelbta 28 vasario, 2023 m., skiltyje Naujienos

Nuo 2023 m. sausio 31 d. gyventojams, norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas nereikės gauti statybą leidžiančio dokumento ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų, išskyrus atvejus, kai jos statomos miestų, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose. Panaikintas reikalavimas gauti statybą leidžiantį dokumentą ir vykdyti statybos užbaigimo procedūras leis greičiau įsirengti vietines nuotekų valyklas ir sutaupyti lėšas skirtas projektavimui.

Leidimo statyti vietines nuotekų valyklas ir toliau reikės mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje. Taip pat gamtos paveldo objekto, valstybinio parko ar rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima. Jeigu statoma ne sodyboje, leidimo reikės ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje.