Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas Skuodo atviro jaunimo centre

Paskelbta 27 spalio, 2023 m., skiltyje Naujienos

Kasdien jauni žmonės priima įvairius sprendimus, kurie turi didelės įtakos jų gyvenimui. Todėl prieiga prie patikimos, tikslios ir suprantamos informacijos yra būtina norint, kad jaunas žmogus priimtų atsakingus sprendimus. Sunku tai padaryti nežinant visų  galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi. Ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Todėl nuo š. m. spalio mėnesio Skuodo atviro jaunimo centre kiekvieną trečiadienį 15-19 val. jauniems žmonėms (14-29 m.) teikiama informavimo ir konsultavimo paslauga. Jaunimo darbuotojas Paulius laukia visų jaunuolių, ieškančių atsakymų į įvairiausius kylančius klausimus.

Bendrinės jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:

 • Išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
 • Jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: piliečio, žmogaus, vaikų ir tėvų, vartotojo);
 • Skaitmeninis raštingumas (pvz.: informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
 • Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę ir savanorišką veiklą (pvz.: vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, trumpalaikė ir ilgalaikė savanorystė (Jaunimo savanoriška tarnyba, Europos solidarumo korpusas);
 • Socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz.: pagalbą teikiančios institucijos, mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunų žmonių klausimai);
 • Smurto artimoje aplinkoje klausimai;
 • Lyčių lygybės klausimai;
 • Jaunimo fizinės ir psichikos sveikatos klausimai;
 • Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
 • Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija ir gydymas;
 • Jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
 • Paslaugų ir pagalbos jaunoms šeimoms klausimai;
 • Specializuotos jaunimo informavimo ir konsultavimo temos;
 • Jaunimo savanoriška veikla;
 • Neformalusis jaunimo ugdymas;
 • Jaunimo užimtumas ir laisvalaikis (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
 • Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.