Įtraukusis ugdymas: mokymai mokytojams, pratybos mokiniams

Paskelbta 9 liepos, 2024 m., skiltyje Naujienos

Geros mokyklos apibūdinimas neįmanomas be įtraukiojo ugdymo principų diegimo, universalaus dizaino aplinkos kūrimo visiems ir kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui. „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje įtraukusis ugdymas taip pat yra vienas iš prioritetinių sričių.

Gegužės mėnesį Skuodo Bartuvos progimnazija pakvietė būrį savivaldybės mokyklų pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų į 40 akademinių valandų trukmės mokymus „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas ir ugdymo kokybės užtikrinimas. Mokymo metodų pritaikymas praktikoje. Mokinių skaitymo sutrikimų nustatymo aspektai“. Pedagogai teoriškai ir praktiškai, vadovaujami lektorės, taip pat savarankiškai rengėsi įtraukiojo ugdymo organizavimui, pagalbos mokiniui teikimui įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. Mokytasi naujų šiuolaikiškų ugdymo metodų ir skaitmeninio turinio taikymo praktikoje, atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymo (si) poreikius, ypač tuos, kurie turi skaitymo sutrikimų.

Gegužės 14, 15 ir 30 dienomis baigti trys teminiai moduliai, o rugsėjo mėnesį suplanuotas ketvirtas modulis edukacinėje išvykoje į Mažeikių senamiesčio progimnaziją, kur bus pasidalinta gerąja darbo su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais mokiniais patirtimi.

Mosėdžio gimnazija, planuodama įtraukiojo ugdymo veiklas, užsibrėžė praturtinti sporto bazę specialia įranga ir priemonėmis, kurių pagalba bus vykdomas ilgalaikis projektas fiziniam ir psichologiniam mokinių atsparumui ugdyti. Jau įsigyta švediška gimnastikos sienelė, laipiojimo akmenys, multifunkciniai diržai, reakcijos lempa ir kita įranga, kuri ne tik pasitarnaus naujoms veikloms formaliajame ugdyme. Birželio 10 ir 20 dienomis gimnazijos sporto salėje jau vyko nauja sporto judumo veikla SUP ir kitų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams – treniruotės šokinėjant su „Kangoo Jumps“ batais. Tikimės, kad naujos, neįprastos veiklos, vedamos profesionalų, turės teigiamos įtakos mokinių emocinei, fizinei ir psichologinei sveikatai stiprinti.

Rudenį įtraukiojo ugdymo veiklos bus tęsiamos ir mokytojams, ir mokiniams.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGeneration EU lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Nuotraukos iš Skuodo Bartuvos progimnazijos ir Mosėdžio gimnazijos archyvų:

 

Aldona Jasienė

TŪM programos įgyvendinimo grupės Skuodo rajono savivaldybėje vadovė