Informacija apie pradedamas rengti Skuodo rajono teritorijos bendrojo plano ir Skuodo miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programas kartu su priemonių planais ir stebėsenos ataskaitomis

Paskelbta 2 gegužės, 2024 m., skiltyje Naujienos

Informuojame, kad pradedamos rengti Skuodo rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009 m. lapkričio 26 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-217, ir Skuodo miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. liepos 31 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-124, sprendinių įgyvendinimo programos kartu su priemonių planais ir stebėsenos ataskaitomis.

Stebėsenos organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas, tel. +370 (440) 73932, el.p. [email protected].

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko  g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: [email protected]. Projekto vadovė Gitana Mineikienė, tel. +370 (616) 54100; el. p. [email protected].

Programų kartu su priemonių planais ir ataskaitomis rengimo pradžia/pabaiga – 2024 04 11/2024 11 11.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programoms su priemonių planais ir stebėsenos ataskaitomis raštu Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriui, Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas, atsakingam asmeniui Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjui Vygintui Pitrėnui el.p. [email protected], tel. +370 (440) 45557, ir/arba UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: [email protected].

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę / pavadinimą, gyvenamosios vietovės / buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.

Kultūros paveldo objektų, kurių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai turi atlikti šių statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip kartą per metus