Įgyvendinamas projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

Paskelbta 10 birželio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros vykdomos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veiklos „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“ projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis apsisprendė 2023 m. lapkričio mėn.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis. Įgyvendinant projektą, bus parengtos Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimo standarto rekomendacijos, valstybės ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, bus aprūpintos kompiuteriais, jų įkrovimo dėžėmis, gamtos ir technologijų dalykams mokyti skirtomis priemonėmis ir įranga.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d.

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur.

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis).

Projekte numatytos veiklos:
• ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
• bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
• bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Siekiami stebėsenos rodikliai:
• naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.;
• bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt.
Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.

Informaciją teikia:
projekto vadovė Radvilė Masiulionienė, tel. +370 611 43 246, el. paštas [email protected];
Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už projekto įgyvendinimą Skuodo rajone, Aušra Budrikienė, tel. (8 440) 73 917 el. paštas [email protected].

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”.